VISI

Menjadikan MRSM Kuala Terengganu pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif dan bertaraf dunia

 

MISI

Melahirkan modal insan yang berintegriti dan berpontensi tinggi dalam semua bidang terutamanya dalam bidang sains dan teknologi serta mempunyai ciri-ciri keusahawanan

OBJEKTIF OPERASI

- Memastikan Gred Purata Maktab <1.80 untuk peperiksaan SPM.

- Memastikan Gred Purata Maktab <1.25 untuk peperiksaan PT3.

- Memastikan 20% pelajar mencapai PNG 3.50 dan ke atas dalam setiap ujian / peperiksaan.

- Memastikan semua pelajar Tingkatan 5 berjaya melanjutkan pelajaran ke Institusi Pendidikan Tinggi.

- Memastikan semua pelajar tingkatan 3 berjaya meneruskan pelajaran ke Tingkatan 4 di MRSM.

- Memastikan 10% pelajar mencapai kejayaan cemerlang dalam kokurikulum.

- Memastikan semua pelajar mempunyai kesempurnaan sahsiah bagi melahirkan insan yang pintar soleh dan berintegriti.

- Memupuk semangat keusahawanan yang tinggi dalam kalangan pelajar.

- Memberi pendedahan maklumat terkini dalam pendidikan ICT kepada semua guru.

 

MOTO

"KOMITMEN KE ARAH KECEMERLANGAN"